Ảnh trước và sau khi làm Thermage – Ultherapy

Ảnh trước sau khi sử dụng dịch vụ trẻ hóa da Thermage – Ultherapy – Toàn mặt

Lưu ý: Kết quả dưới đây phụ thuộc vào cơ địa từng người.

tre-hoa-da-ultherapy-2
Phương pháp trẻ hóa da ultherapy
tre-hoa-da-nang-co-thermage-2
Phương pháp trẻ hóa da Thermage
nang-co-mat-ultherapy-1
Nâng cơ bằng Ultherapy

cang-da-mat-ultherapy-1

tre-hoa-da-ultherapy-3

tu-van-mien-phi

Click gọi 0946.12.6968

tre-hoa-da-cang-da-mat-1nang-co-tre-hoa-da-ultherapy-1

hoi-ve-uu-dai-cang-da-mat

Click gọi 0946.12.6968

Ảnh trước sau khi sử dụng dịch vụ trẻ hóa da Thermage – Ultherapy vùng chân mày

tre-hoa-da-thermage-1cang-da-mat-thermage-3tre-hoa-da-thermage-2tre-hoa-da-nang-co-ultherapy-1

Ảnh trước sau khi sử dụng dịch vụ trẻ hóa da Thermage – Ultherapy vùng nọng cằm

nang-nong-cam-ultherapy-3tre-hoa-da-cang-da-mat-1xoa-nong-cam-ultheprapy-1nong-cam-ultherapy-1nang-nong-cam-ultherapy-2nang-co-nong-cam-ultherapynang-co-tre-hoa-da-ultherapy-1

trai-nghiem-cang-da-mat

Click gọi 0946.12.6968

Ảnh trước sau khi sử dụng dịch vụ trẻ hóa da Thermage – Ultherapy vùng ngực

tre-hoa-da-cang-da-ultherapy-2cang-da-mat-ultherapy